İZMİR'İN FAYTONLARI

BEREKETLI TOPRAKLAR

DOĞU KARADENİZ 2013

BERLIN ve HAMBURG

Ilk Fotograf Sunumum.

27 Kasım 2012 Salı

LÜBBEY KÖYÜ- ÖDEMİŞ

Lübbey Ödemiş yakınlarında tarihi, boş bir köy. Evler yığma taş ve ahşap kullanılarak yapılmış. Sokaklar oldukça dar olup ancak bisiklet girebilir. Osmanlı döneminde eşkiyaların barınma yeriymiş. Köyde bugün 7-8 kişi yaşamakta. Köy özgün mimarisine uygun restore edildiği taktirde kanımca Şirince gibi turizm merkezi olabilir. Köyün küçük kahvesinde bize yapılan fotoğraf video sunumunda bir İngiliz firmasının restorasyon için köyü satın almak istediklerini öğrendik.

11 Kasım 2012 Pazar

SİLLE-KONYA

Öncelikle bu yayını hazırlamaya başlamadan önce Sille'yi görmeme, bu fotoğrafları çekmeme olanak sağlayan Sille Sanat Sarayı (http://www.sillesanat.com) kurucusu, fotoğraf sanatcısı Sn Reha Bilir'e ve İzmir Fotoğraf Akademisi (http://www.izmirfotografakademisi.com) kurucusu fotoğraf sanatcısı Sn. Zeynel Aydın'a çok teşekkür ederim. 

Ziyaretimiz esnasında kentte yoğun restorasyon çalışması olduğundan bir çok bölgenin ve yapının fotoğrafını çekemedim. Umarım önümüzdeki yıl tekrar ziyaret eder, çalışmayı tamamlarım.

Sille Konya'nın en eski yerleşim yeridir. M.Ö. 8-7 YY dan başlayıp Frig, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ait tarihi eserler barındırır. Günümüzde Sille Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı olup Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kilise tarihi mezarlık, manastırın bulunduğu güney yamacı birinci derecede arkeolojik sit alanı, esas yerleşim alanı ise kentsel sit alanı ilan edilmiştir.

Günümüzde Sille'de hummalı bir restorasyon çalışması yapılmaktadır. Bana göre bir yıl içinde restore edilmiş tarihi dokusuyla Konya'nın önde gelen turizm merkezi haline gelecektir.Sille evleri çoğunlukla iki katlı olup evlerin üzeri genellikle düz toprak damdır.Büyü bir çoğunluğu cumbalı olan evlerin temel yapı malzemesi bu bölgeden çıkartılan Sille taşıdır. Ahşap malzeme duvarlarda hatıl, bağdadi kısımlarda ise ana malzeme olarak değerlendirilmiştir. Ahşap ayrıca kapılarda, merdivenlerde, oda döşemelerinde ve tezyinatında, kiriş sütun gibi yapı elemanlarında da bol miktarda kullanılmıştır.Koimesis Tes Panagias Kilisesi

Kilise Sille'nin güney yamacındaki dağın eteğinde Dikili Kaya Mevkinde kayaya oyularak yapılmıştır.

Aya Elenia Müzesi ( Baş Melek Mikhael Müzesi)

Hagios Mikhael ya da Büyük Kilise olarak da bilinen yapı Bizans döneminden kalmadır. M.S. 327 de İmparator Konstantin'in annesi Helene tarafından Kudüs yolculuğu sırasında inşa ettirdiği kapıdaki kitabede yazmaktadır.


Tarihi Mezarlıklar

Kentteki en önemli mezarlıklar Osmanlı dönemine aittir. Müslüman ve gayrimüslim mezarları olarak ayrılırlar. Gayrimüslim mezarı günümüzde çok az kalmıştır. Müslüman mezarlarında ağırlıklı olarak Sille taşı kullanıldığı için ve bu taşın da çok hızlı aşınmasından dolayı bir çok taş bugün okunamamaktadır.


Kurtuluş (Mormi ) Cami

Moloz taş malzemeden 1794 de inşa edilmiş olup 1842 yılında tamirat geçirmiştir.Selçuklu belediyesi tarafından 2010 yılında restore edilmiştir.


Karataş Cami

Vaaz kürsüsü arkasındaki yazıdan 1878 yılında yapıldığı belirtilmektedir.Çevresinde kimse oturmadığından günümüzde kapalıdır. 2010 yılında restore edilmiştir. 
Kaynakça:
Sille Kültür Vadisi
İlker Mete Mimiroğlu
Bilge Basım

EBER GÖLÜ-AFYON